Eesti Jaakobitee Sõprade Selts võeti 12. juulil rahvusvahelise palverännu organisatsiooni ASSOCIAZIONE EUROPEA ROMEA STRATA ehk AERS liikmeks. Üle-Euroopaline ühing on loodud eesmärgiga taasavastada ja väärtustada Romea Strata ehk ajalooline palverännutee Läänemere kaldalt Roomani. Teed edendab üle 50 liikme, kes tutvustavad selle ajalugu, pühakohti ja vaimsust. Romea Strata algab Tallinnast, ning kulgeb läbi Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Austria ja Itaalia.

AERS eesmärkideks, millele ühing keskendub, on sõnastatud nii:

  • edendada koostööd ja vahetada kogemusi ja parimad praktikaid, koordineerides ühiseid tegemisi, mis kattuvad teel olevate partnerorganisatsioonide ja gruppide tegevustega;
  • edendada interdistsiplinaarseid uurimustöid läbi teaduskomitee, arendades ühiskondliku arutelu sellel teemal;
  • luua kommunikatsioonistrateegia eesmärgiga säilitada Euroopa materiaalne ja mittemateriaalne kultuuripärand;
  • organiseerida hariduslikke ja erinevate rahvuste kultuure ühendavaid tegevusi Euroopa noortele, rõhutades programmi kultuuridevahelist aspekti;
  • julgustada ligipääsetavat ja jätkusuutliku kultuuriturismi, luues taristut ja teenuseid, mis teevad tee kõigile ligipääsetavaks.

Baltikumis kulgeb teekond Rooma sama marsruuti pidi, kus rändavad ka Santiago de Compostela palverändurid.

AERS korraldas möödunud 2022. aastal Romea Strata palverännaku, mis kestis 44 päeva, kust võttis osa 600 rändurit ja mis lõppes Roomas. Sarnase palverännaku korraldab organisatsioon tuleval 2023. aastal 27. aprill – 8. juuni Poolas ja plaan on 2024. aastal korraldada selline rännak läbi Eesti, Läti ja Leedu.