Palve teelemineja eest
Õnnelikku ja kaitstud rännakut
andku meile Jumal.
Olgu  meie teekonnal
mägedeületused, orupõhjad, kõnnumaad, jõed
ja metsade ohud kergesti ületatavad.
Jumala hool kaitsku meid,
et vaenlased meid ei varitseks.
(Werdeni koolitus- ja misjonikoodeks, 810.aastal)

Jaakobitee palveränduri palve enne teeleminekut
Oo Jumal, kes Sa oma teenri Abrahami Uri linnast Kaldeast päästsid, teda palverännakutel kaitsesid ja heebrea rahva läbi kõrbe juhtisid: Me palume Sind, et Sa kaitseksid oma teenreid, kes me Sinu nimel Santiago de Compostelasse rändame.
Ole meile teejuht palverännul, suunanäitaja ristteedel,
jõuallikaks väsimuses, kaitseks ohtudes,
peavarjuks teedel, varjuks palavuses,
valguseks pimeduses, troostiks ahastuses,ja jõuks heade kavatsuste elluviimisel.
Et me Sinu abiga turvaliselt rännu eesmärgile saavutaksime, tervelt tagasi koju jõuaksime rikkamana armus ja headuses, täis ülevoolavat ja kestvat rõõmu! Jeesuse Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen.
(Codex Calixtinus, 12 saj)

Teeloleku õnnistuseks
Õnnistatud olgu sinu teekonna
iga päev, iga samm.
Õnnistatud olgu see, mis sul õnnestub
ja see, mis läheb viltu.
Õnnistatud olgu inimesed,
kes teevad sind õnnelikuks.
Õnnistatud olgu inimesed,
kes su teele takistusi seavad.
Õnnistatud olgu sinu töö ja sinu puhkus,
Õnnistatud olgu sinu teekonna
iga päev, iga samm.
Kõnni oma teed rahus.
Jumal kõnnib koos sinuga.
(Klaus-Dieter Hägele, 2005. aasta septembris Cruz de Ferrol)

***
Olgu sinu teel vähe kive,
ja kõik mäed lauged,
mingu kõik pilved sinust ringiga mööda
ja hoidku nõnda sinu kohal sinist taevast;
olgu kõik tormid ainult sinu selja taga,
sind aitamas kergemalt kohalejõudmisel!

Voolakud kõik allikad just seal,
kus sul on kõige suurem janu,
heitku kõik puud varju just seal,
kus vajad kõige enam puhkust.

Olgu sinu und kaitsmas
alati  kindel katus
või selge tähine taevas,
mis aitab hommikul puhanu ja värskena
uut päeva alustada.

Olgu sinu teel palju kohtumisi kenade inimestega,
kes näevad sinu näol rõõmu
ja annavad seda veelgi sulle teele kaasa.
Olgu sul palju häid mõtteid ja sõnu koguda
ja kerge neid kanda teistele edasi jagamiseks,
et nemadki oma sihini kergemini jõuaksid.

Buen Camino!
Kõike head!
(Klaus Werner)

Palveränduri õhtupalve
Jumal, õhtu on kätte jõudnud
peale pikka palverännupäeva.
Me oleme väsinud ja kurnatud.
Meie jõuvarud on otsas.
Põlved valutavad,
jalad on haavades.

Aseta Sina oma käsi
õrnalt meie laubale,
et me leiaksime rahu.
Jahuta Sina valutavaid põlvi
oma armastuse jahedusega.
Tervenda villid jalgadel
oma armu palsamiga.

Et saaksime homme jälle
vapralt ja rõõmsalt edasi minna,
edasi palverännuteel
Sinu apostli Jaakobuse hauale,
edasi palverännuteel
omaenese elus Sinu poole.
(Elisabeth Alferink)

Tänupalve
Armas Jumal,
täna pöördun ma koju tagasi õnneliku ja rahulolevana.
Minu süda on täidetud imeliste sündmustega.
Iial poleks ma arvanud,
et jaakobiteel on nii suur tähendus.
Ma lahkun sellest paigast
teise inimesena võrreldes
selle päevaga, kui ma tulin.
Olen sulle ja paljudele inimestele,
kes mind teel aitasid, sügavalt tänulik.
Luba mul tänada,
sest olen sinu evangeeliumi tõe tunnistaja
ja Püha Jaakobuse ustav järgija.
Alandlikult palvetan sinu poole
sinu poja Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise juures
ja Neitsi Maarjat ning Püha Jaakobust paludes.
(Santiago de Compostela Jaakobuse vennaskonna veebileht)